Beques i ajuts

 

Estudis de grau

 • Beques per finançar els estudis a la UPC desplega
  Beques generalsMECD obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva 
  Cobreixen des de la gratuïtat de la matrícula dels crèdits matriculats per 1a vegada fins a diferents tipus d'ajuts.
  Beques Equitat AGAUR obriu en una finestra nova Ajuts per a la reducció del preu dels crèdits matriculats per primera vegada en funció del llindar de renda familiar.
  Ajuts per a circumstàncies sobrevingudes obriu en una finestra nova Concessió d'ajuts econòmics a estudiants per circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.
  Beques del Govern Basc obriu en una finestra nova Beques de caràcter general adreçades a estudiantat de grau i màster universitari oficial amb domicili familiar al País Basc.
 • Beques d’iniciació a la recerca desplega
  Beques d'iniciació a la recerca obriu en una finestra nova Ajuts a l’estudi orientats a afavorir la formació en recerca de les estudiantes i dels estudiants de grau i màster, i de primer i segon cicle de la UPC col∙laborant amb el PDI en tasques bàsiques de recerca com a complement a la seva formació per competències.
 • Beques d’aprenentatge i col·laboració desplega
  Beques d'aprenentatge UPC obriu en una finestra nova Beques per a la formació de l’estudiantat a través de la realització d’activitats de suport a la docència i a la recerca de les unitats bàsiques i funcionals de la UPC.
  Beques de col·laboració MECD obriu en una finestra nova Beques per desenvolupar tasques de col·laboració en departaments de la Universitat adreçades a estudiantat que estigui acabant els estudis de grau o de 1r i 2n cicles. Una oportunitat per ampliar coneixements i concretar l'interès de l'estudiantat per a futures tasques docents o investigadores.
  Beques de col·laboració del Govern Basc obriu en una finestra nova Beques de col·laboració adreçades a estudiantat que està acabant els seus estudis de grau o cicle amb domicili familiar al País Basc.
 • Pràctiques acadèmiques externes desplega
  Convenis de cooperació educativa obriu en una finestra nova Estades de pràctiques professionals en una empresa, durant un període de temps establert entre l'estudiantat i l'empresa, i amb el vistiplau de la Universitat, en què s'adquireix competència professional, amb la tutela de professionals amb experiència. Permet percebre, en els casos en què així s’estipuli, l’aportació econòmica de l’entitat col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.
 • Beques de mobilitat a Espanya desplega
  Beques Sèneca - Programa SICUE obriu en una finestra nova Beques de suport econòmic per a l'estudiantat que ha obtingut plaça en el programa de mobilitat SICUE, que permet la realització de part dels estudis en una altra universitat espanyola diferent de la seva.
 • Beques de mobilitat per estudiar o treballar a l'estranger desplega
  Programes de mobilitat obriu en una finestra nova Ajuts per a la realització d'estades acadèmiques en universitats estrangeres a través de programes de mobilitat internacional. Des dels més coneguts com l’Erasmus +, fins a convocatòries amb molts altres països de destinació.
  Treballar a l'estranger obriu en una finestra nova Pràctiques professionals en una empresa a l’estranger a través de les diverses propostes que ofereixen organismes i fundacions o també dintre de l’oferta del programa Erasmus +.
  Technician Training Scheme-CERN obriu en una finestra nova El CERN (European Organization for Nuclear Research) ofereix amb el programa Technician Training Scheme (TTS), la contractació d’enginyers i tecnòlegs acabats de titular o amb poca experiència (màxim 4 anys) en les especialitats d'electrònica, mecànica i electricitat.
 • Altres beques i ajuts desplega
  Ajuts per a cursos i exàmens. Certifica B2 obriu en una finestra nova Convocatòria de la Generalitat per als estudiants que inicien els estudis de grau. L'objectiu és facilitar que obtinguis el certificat del nivell B2 i acreditar la competència en una tercera llengua requerida en el grau.
  Ajuts Fundació Catalunya La Pedrera obriu en una finestra nova Programa de suport a l'estudiantat que inicia els seus estudis universitaris i que en premia el rendiment acadèmic i dóna suport als seus projectes de formació.
  Beques Fundació Universia Capacitas obriu en una finestra nova Ajuts per impulsar l’accés, el progrés i la mobilitat de l’estudiantat que acrediti legalment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per a estudiantat de grau, 1r i 2n cicles, i postgrau.
  Beques Fundació SEPI obriu en una finestra nova Programa de beques de formació pràctica per a joves titulats i titulades que promou la Fundació de la Societat Estatal de Participacions Estatals.
  Certamen Arquimedes obriu en una finestra nova Premi d’introducció a la recerca científica per a treballs realitzats per estudiantat universitari. L'objectiu de la convocatòria és fomentar la combinació de la docència i la recerca, així com afavorir la incorporació a l'àmbit investigador.
 • Préstecs i productes financers  desplega
  Préstecs AGAUR obriu en una finestra nova
  Per finançar el pagament mensual de fins al 100% de l'import de la matrícula d'estudis amb un mínim de 500 € i un màxim de 6.000 €.
  "la Caixa" obriu en una finestra nova Per finançar les matrícules del curs universitari, CrediEstudis Curs a Curs inclou, a més, les despeses relacionades, com ara la manutenció o el material de formació. Ofertes i serveis per a l'estudiantat UPC. 
  Banco Santander obriu en una finestra nova
  Préstecs i altres productes financers del Banco Santander.
  Préstecs UPC Alumni obriu en una finestra nova Programa de Beques Retornables del Consell Social de la UPC per a estudiantat que vulgui realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un projecte de fi de grau (PFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS).

Estudis de màster universitari oficial

 • Beques per finançar els estudis a la UPC desplega
  Beques generals i de mobilitat MECD obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva   
  Cobreixen des de la gratuïtat de la matrícula dels crèdits matriculats per 1a i 2a vegada fins a diferents tipus d'ajuts (material, residència, beca salari, desplaçament o compensatòria).
  Beques AGAUR de suport a activitats acadèmiques  obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva   
  Ajuts per a estudiantat de màster que doni suport a activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris, seguiment de treballs, atenció i suport als estudiants o elaboració de material docent. Té una durada de sis mesos i són 32 hores de dedicació mensual.
   
  Ajuts per a circumstàncies sobrevingudes obriu en una finestra nova Concessió d'ajuts econòmics a estudiants per circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.
  Beques del Govern Basc obriu en una finestra nova Beques de caràcter general adreçades a estudiantat de grau, 1r i 2n cicles i màster universitari oficial amb domicili familiar al País Basc.
 • Beques d’iniciació a la recerca desplega
  Beques d'iniciació a la recerca obriu en una finestra nova Ajuts a l’estudi orientats a afavorir la formació en recerca de les estudiantes i dels estudiants de grau i màster, i de primer i segon cicle de la UPC col∙laborant amb el PDI en tasques bàsiques de recerca com a complement a la seva formació per competències.
 • Beques d’aprenentatge i col·laboració desplega
  Beques d'aprenentatge UPC obriu en una finestra nova Beques per a la formació de l’estudiantat a través de la realització d’activitats de suport a la docència i a la recerca de les unitats bàsiques i funcionals de la UPC.
  Beques de col·laboració MECD obriu en una finestra nova Beques per desenvolupar tasques de col·laboració en departaments de la Universitat, adreçades a estudiantat que estigui acabant els estudis de grau o de 1r i 2n cicles. Una oportunitat per ampliar coneixements i concretar l'interès de l'estudiantat per futures tasques docents o investigadores.
 • Pràctiques acadèmiques externes desplega
  Convenis de cooperació educativa obriu en una finestra nova Estades de pràctiques professionals en una empresa, durant un període de temps establert entre l'estudiantat i l'empresa i amb el vistiplau de la Universitat, en què s'adquireix competència professional, amb la tutela de professionals amb experiència. Permet percebre, en els casos en què així s’estipuli, l’aportació econòmica de l’entitat col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.
 • Beques de mobilitat per estudiar o treballar a Espanya i a l’estranger desplega
  Programes de mobilitat obriu en una finestra nova    Ajuts per a la realització d'estades acadèmiques en universitats estrangeres a través de programes de mobilitat internacional. Des dels més coneguts com l’Erasmus, fins a convocatòries amb molts altres països de destinació.
  Treballar a l'estranger  Pràctiques professionals en una empresa a l’estranger a través de les diverses propostes que ofereixen organismes i fundacions o també dintre de l’oferta del programa Erasmus +.
  Programa Espanya-França (MECD) obriu en una finestra nova Fomentar la mobilitat de l'estudiantat dels ensenyaments universitaris oficials de màster desenvolupats conjuntament per universitats franceses i espanyoles.
 • Altres beques i ajuts desplega
  Beques Fundació Catalunya La Pedrera obriu en una finestra nova La Fundació Catalunya-La Pedrera convoca beques per a màsters d'excel·lència per a estudiants de nacionalitat espanyola que acreditin un bon expedient acadèmic.
  Beques "la Caixa" obriu en una finestra nova L'Obra Social "la Caixa" convoca beques per estudiar a Espanya, Europa, Estats Units, Canadà i Àsia.
  Beques Fundació Universia Capacitas obriu en una finestra nova Ajuts per impulsar l’accés, el progrés i la mobilitat de l’estudiantat que acrediti legalment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per a estudiantat de grau, 1r i 2n cicles, i postgrau.
  Certamen Arquimedes obriu en una finestra nova Premi d’introducció a la recerca científica per a treballs realitzats per estudiantat universitari. L'objectiu de la convocatòria és fomentar la combinació de la docència i la recerca, així com afavorir la incorporació a l'àmbit investigador.
 • Préstecs i productes financers  desplega
  Préstecs AGAUR obriu en una finestra nova Per finançar el pagament mensual de fins al 100% de l'import de la matrícula d'estudis amb un mínim de 500 € i un màxim de 6.000 €.
  "la Caixa" obriu en una finestra nova Per finançar les matrícules del curs universitari, CrediEstudis Curs a Curs inclou, a més, les despeses relacionades, com la manutenció o el material de formació. Ofertes i serveis per a l'estudiantat UPC. 
  Banco Santander obriu en una finestra nova Préstecs i altres productes financers del Banco Santander.

Estudis de doctorat i postdoctorat

Estudis de màster i postgrau de formació permanent


Bàners

 

  

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech