Política de cookies del campus virtual ATENEA de la Universitat Politècnica de Catalunya

español | english

La Universitat Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. No recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. La Universitat informa el visitant de l’ús que fa de les cookies i li demana que confirmi que hi està d’acord.

Les cookies són fitxers que es descarreguen al vostre navegador quan accediu a determinats llocs web, en aquest cas la plataforma del campus virtual ATENEA de la Universitat Politècnica de Catalunya, i permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de la persona i informació del dispositiu que fa servir.

Quan visiteu aquest lloc web, si no ho heu bloquejat a les opcions del navegador, se us instal·laran els tipus de cookies següents:

  • Cookies de preferències: permeten recordar informació perquè la vostra experiència de navegació sigui personalitzada; per exemple, guardem l’idioma de navegació que escolliu.
  • Cookies estadístiques: permeten analitzar com interactueu amb el lloc web. Les cookies d’estadístiques d’aquest lloc web fan servir un servei de tercers: Google Analytics. Per consultar quines cookies descarrega Google Analytics, en podeu consultar la documentació(obriu en una finestra nova).
  • Cookies de màrqueting: aquestes cookies són gestionades per serveis de tercers, com ara Twitter o YouTube, que les fan servir per oferir una experiència d’ús de les seves eines més bona. Algunes d’aquestes cookies poden adaptar la publicitat que s’ofereix en altres llocs web en funció dels vostres hàbits de navegació.

Totes aquestes cookies es poden mantenir instal·lades al dispositiu durant un termini màxim de dos anys.

Teniu la possibilitat de restringirbloquejar i eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tingueu instal·lat a l’ordinador. Recordeu que, si bloquegeu les cookies, és possible que determinats serveis o funcionalitats del web no funcionin correctament. Us expliquem com es fa amb els navegadors més populars:


Política de cookies del campus virtual ATENEA de la Universitat Politècnica de Calatunya

català | english

La Universitat Politècnica de Catalunya utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y con fines estadísticos. No recoge ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. La Universidad informa al visitante del uso que hace de las cookies y le pide que confirme que está de acuerdo.

Las cookies son archivos que se descargan en su navegador cuando acceda a determinados sitios web, en este caso la plataforma del campus virtual ATENEA de la Universitat Politècnica de Catalunya, y permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de la persona e información del dispositivo que utiliza.

Cuando visite este sitio web, si no lo ha bloqueado en las opciones del navegador, se le instalarán los siguientes tipos de cookies:

  • Cookies de preferencias: permiten recordar información para que su experiencia de navegación sea personalizada; por ejemplo, guardamos el idioma de navegación que elija.
  • Cookies estadísticas: permiten analizar cómo interactúa con el sitio web. Las cookies de estadísticas de este sitio web utilizan un servicio de terceros: Google Analytics. Para consultar qué cookies descarga Google Analytics, puede consultar la documentación(abre en ventana nueva).
  • Cookies de marketing: estas cookies son gestionadas por servicios de terceros, como Twitter o YouTube, que las utilizan para ofrecer una mejor experiencia de uso de sus herramientas. Algunas de estas cookies pueden adaptar la publicidad que se ofrece en otros sitios web en función de sus hábitos de navegación.

Todas estas cookies se pueden mantener instaladas en el dispositivo durante un plazo máximo de dos años.

Tiene la posibilidad de restringirbloquear y eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador que tenga instalado en el ordenador. Recuerde que, si bloquea las cookies, es posible que determinados servicios o funcionalidades de la web no funcionen correctamente. Le explicamos cómo se hace con los navegadores más populares:

 

 

Cookies Policy of the ATENEA virtual campus of the Universitat Politècnica de Catalunya

català | castellano

The Universitat Politècnica de Catalunya uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience and for statistical purposes. It does not collect or transfer personal data from users without their knowledge. The University informs the visitor of their use of the cookies and asks them to confirm that they agree.

Cookies are files that are downloaded to your browser when you access certain websites, in this case ATENEA, the teaching support platform of the Universitat Politècnica de Catalunya, and allow, among other things, to store and retrieve information about the person's browsing habits and information about the device they are using.

When you visit this website, if you haven't blocked it in your browser options, the following cookie types will be installed:

  • Preferred cookies: Remember information to personalize your browsing experience. for example, we save the navigation language of your choice.
  • Statistics cookies: Analyze how you interact with the website. The statistics cookies on this website use a third-party service: Google Analytics. To see which cookies Google downloads Analytics, you can check the documentation (open in new window) .
  • Marketing cookies: These cookies are managed by third-party services such as Twitter or YouTube, which use them to provide a better user experience for their tools. Some of these cookies may adapt the advertising offered on other websites according to your browsing habits.

All of these cookies can be installed on your device for up to two years.

You can restrict block and delete cookies installed on your computer by configuring the browser options you have installed on your computer. computer. Remember that, yes block cookies, certain services or features of the website may not work properly. Here's how to use the most popular browsers: