Hemeroteca> Curs 2000-2001

Butlletí número 38
Junta de Govern 30.10.01
Octubre de 2001
Consell Social 10.10.01
Butlletí número 39
Junta de Govern 19.12.01
Novembre i desembre de 2001
Consell Social 23.11.01
Consell Social 21.12.01
Butlletí número 40
Junta de Govern 23.01.02
Gener de 2002
Butlletí número 41 Consell Social 15.02.02
Febrer de 2002
Butlletí número 42
Junta de Govern 09.04.02
Abril de 2002
Consell Social 26.04.02
Butlletí número 43
Junta de Goven 14.05.02
Maig de 2002
Claustre General 29.05.02
Butlletí número 44
Consell de Govern Provisional 12.06.02
Juny de 2002
Consell de Govern Provisional 19.06.02
Butlletí número 45
Consell de Govern Provisional 11.07.02
Juliol de 2002
Consell Social 17.07.02

Secretaria General i Oficina de Mitjans de Comunicació
Març 2004
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya