Núm.
6-9
 
Any 1.997
 

Càrrecs | BUPC núm. 9
 
 

CONVOCATÒRIES I ORDRES DEL DIA DELS ÒRGANS DE GOVERN 
AUTORITATS, CÀRRECS I REPRESENTANTS  
PERSONAL 

REGLAMENTS  
PLANS ESTRATÈGICS I SECTORIALS  
DOCÈNCIA I ORDENACIÓ ACADÈMICA  RECERCA I TERCER CICLE 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ  SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA  CONVENIS 
BEQUES, AJUTS I PREMIS  ANUNCIS, AVISOS I NOTÍCIES 
ALTRES DISPOSICIONS 

Servei d'Informació, Imatge i Publicacions