Butlletí núm. 121

Desembre 2009
Consell de Govern     > Índex de l'ordre del dia [pdf]

21/12/09

    > Ordre del dia, acords i documents informatius
Consell Social     > Ordre del dia, acords i documents [pdf]

22/12/09

  Sobre el Consell de Govern 
  Consell de Govern
Ordre del dia, acords i documents informatius
document pdf
Quadre resum de la relació d'acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del rector

pdf  pdf

Resum i annex de l'Informe del rector

pdf
Quadre-resum sobre l’estat del finançament del finançament del Campus Diagonal Besòs
3. Temes informatius
3.1. Nomenaments rector. Document informatiu 6/12
4. Eleccions dels representants del Consell de Govern al Consell Social
5. Adaptació a la LOMLOU de l'article 67 dels Estatuts, realtiu a les eleccions a rector o rectora, i la resta de normativa que el desenvolupa
pdf
Acord núm. 209/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’adaptació a la LOMLOU de l’article 67 dels Estatuts, relatiu a les eleccions a rector o rectora, i la resta de normativa que el desenvolupa. Document 7/12
6. Proposta de convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UPC
pdf
Acord núm. 210/2009 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria d’eleccions a rector o rectora. Document 8/12
7. Designació de membres del consell del Centre de Cooperació per al Desenvolupament
pdf
Acord núm. 211/2009 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la designació de membres del Centre de Cooperació per al Desenvolupament. Document 9/12
8. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de les comissions estatutàries

Comissió d'Economia i Infraestructures

document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 8.1 Document informatiu 10/12
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 8.2 Document informatiu 11/12
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 8.3 Acord núm. 212 /2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’expedient d’alteració del Pressupost 003/09, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 12/12
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 8.4 Acord núm. 213 /2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova el nou procediment per a la despesa de telefonia fixa, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 13/12
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 8.5 Acord núm. 214/2009 del Consell de Govern pel qual s’aproven tarifes del 2010, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 14/12

Comissió de Docència i Estudiantat

8.6 Documentació dels plans d'estudis de grau verificats i implantats al curs 2009/2010: memòries definitives, pla d'estudis per assignatures, pla d'adaptació i informe de viabilitat

pdf
Acord núm. 215/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Estadística (FME). Document 15/12
pdf
Acord núm. 216/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Matemáticas (FME)Document 16/12
pdf
Acord núm. 217/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (ETSETB). Document 17/12
pdf
Acord núm. 218/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas Electrónicos (ETSETB). Document 18/12
pdf
Acord núm. 219/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada,pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación (EPSEB). Document 19/12
pdf
Acord núm. 220/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EUETIT). Document 20/12
pdf
Acord núm. 221/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica (EUETIT). Document 21/12
pdf
Acord núm. 222/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica (EUETIT). Document 22/12
pdf
Acord núm. 223/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Química (EUETIT). Document 23/12
pdf
Acord núm. 224/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (EUETIT). Document 24/12
pdf
Acord núm. 225/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnología y Diseño Textil (EUETIT). Document 25/12
pdf
Acord núm. 226/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EPSEM). Document 26/12
pdf
Acord núm. 227/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica (EPSEM) Document 27/12
pdf
Acord núm. 228/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica (EPSEM). Document 28/12
pdf
Acord núm. 229/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Química (EPSEM). Document 29/12
pdf
Acord núm. 230/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (EPSEVG) Document 30/12
pdf
Acord núm. 231/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EPSEVG) Document 31/12
pdf
Acord núm. 232/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica (EPSEVG). Document 32/12
pdf
Acord núm. 233/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica (EPSEVG). Document 33/12
pdf
Acord núm. 234/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Óptica i Optometría (EUOOT). Document 34/12
pdf
Acord núm. 235/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas (EUNCET). Document 35/12
pdf
Acord núm. 236/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas (EAE). Document 36/12
pdf
Acord núm. 237/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Fotografía y Creación Digital (CITM). Document 37/12
pdf
Acord núm. 238/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Multimedia (CITM). Document 38/12
pdf
Acord núm. 239/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica (EUETIB). Document 39/12
pdf
Acord núm. 240/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EUETIB). Document 40/12
pdf
Acord núm. 241/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica (EUETIB). Document 41/12
pdf
Acord núm. 242/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Química (EUETIB) Document 42/12
pdf
Acord núm. 243/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica (EUETIB). Document 43/12
pdf
Acord núm. 244/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía (EUETIB). Document 44/12
pdf
Acord núm. 245/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EUPMT) Document 45/12
pdf
Acord núm. 246/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica (EUPMT). Document 46/12
pdf
Acord núm. 247/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada i pla d’estudis per assignatures del Graduado o Graduada en Medios Audiovisuales (EUPMT) Document 47/12
pdf
Acord núm. 248/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adaptació del Graduado o Graduada en Ingeniería Química (EUETII). Document 48/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.7 Acord núm. 249/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Civil. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Document 49/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.8 Acord núm. 250/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Construcción. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Document informatiu 50/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.9 Acord núm. 251/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Geológica (UPC-UB). Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-UPC) i Facultat de Geologia (UB). Document 51/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.10 Acord núm. 252/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales. Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). Document 52/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.11 Acord núm. 253/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales. Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT).Document 53/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.12 Acord núm. 254/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). Document 54/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.13 Acord núm. 255/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de Materiales. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Document 55/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.14 Acord núm. 256/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Química. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Document 56/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.15 Acord núm. 257/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol oficial de Màster Universitario Europeo en Anàlisis de Políticas Agrarias, Alimentarias y Medioambientales / European Master Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) (ESAB). Document 57/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.16 Acord núm. 258/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Máster en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica/Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics. (Departament de Física y Enginyeria Nuclear). Document 58/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.17 Acord núm. 259/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Marina. Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB). Document 59/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.18 Acord núm. 260/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB). Document 60/12

document pdf

Comissió de Docència i Estudiantat 8.19 Acord núm. 261/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Máster en Matemática Avanzada e Ingeniería Matemática (FME). Document 61/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.20 Acord núm. 262/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Máster Europeo en Computación Distribuida. European Master in Distributed Computing. Departament d’Arquitectura de Computadors. Document 62/12
Comissió de Docència i Estudiantat

8.21 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Arquitectura (ETSAV i ETSAB)
· Acord núm. 263/2009 del Consell de Govern
pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura. Escola Tècnica Superior Arquitectura del Vallès (ETSAV). Document 63/12

· Acord núm. 264/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura. Escola Politècnica Superior Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Document 65/12

document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.22 Acord núm. 265/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria Vilanova i Geltrú (EPSEVG). Document 64/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.23 Acord núm. 266/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Máster de Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales (ETSEIB-EPSRL). Document 66/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.24 Acord núm. 267/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova el procediment per a l’aprovació i la implantació dels Doctorats Erasmus Mundus. Document 67/12
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 8.25 Acord núm. 268/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova el procediment per a l’aprovació i la implantació dels Doctorats Erasmus Mundus. Document 68/12

Comissió de Personal i Acció Social

document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 8.26 Informació sobre la resolució de la convocatòria d'ajuts per ascendents o cònjuges amb dependència de grau III establerta al PLAS. Document informatiu 69/12

document pdf

Comissió de Personal i Acció Social

8.27 Acord núm.269/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de llicències sabàtiques del curs 2010-2011. Document 70/12

document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 8.28 Acord núm.270/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts a la
mobilitat externa 2010 (1). Document 71/12
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 8.29 Acord núm. 271/2009 del Consell de Govern pel qual s’aproven les modificacions RLT PAS-F, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 72/12
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 8.30 Acord núm.272/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova el document referent al Personal d’Investigació Vinculat a la UPC. Document 73/12
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 8.31 Acord núm.273/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova les esmenes a la resolució de la concessió de llicències sabàtiques 2009 i d’ajudes a la mobilitat externa del PDI 2009-2. Document 74/12

Comissió de Recerca

document pdf
Comissió de Recerca 8.32 Acord núm. 274/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica la convocatòria d’ajuts postdoctorals 2009. Document 75/12
document pdf
Comissió de Recerca 8.33 Acord núm. 275/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica el procés de la gestió
de la morositat en la recerca. Document 76/12
document pdf
Comissió de Recerca 8.34 Acord núm. 276/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica el procés de concessió de disponibilitat econòmica. Document 77/12
document pdf
Comissió de Recerca 8.35 Acord núm. 277/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifiquen els estatuts del Centre d’Innovació tecnològica de la UPC i perquè els aprovi, si escau, el Consell Social. Document informatiu 79/12
document pdf
Comissió de Recerca 8.36 Acord núm. 278/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica la creació de l’spin-off GENOMVISIÓ S.L.. Document 80/12

9. Assumptes de tràmit

9.1 Concessió de la medalla d'or de la UPC

10. Torn obert d'intervencions


Secretaria General, Consell Social i Oficina de Mitjans de Comunicació
Gener 2009
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya