Butlletí núm. 125

Juliol 2010
Consell de Govern     > Índex de l'ordre del dia [pdf]

21/07/10

    > Ordre del dia, acords i documents informatius
Consell Social     > Ordre del dia, acords i documents [pdf]

05/10/10

  Sobre el Consell de Govern 
  Consell de Govern
Ordre del dia, acords i documents informatius
document pdf
Quadre resum de la relació d'acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del rector

pdf

Informe del rector

3. Temes informatius
3.1. Nomenaments rector. Document informatiu 1/7
4. Esmena al Manual de Gestió Laboral per a la Recerca

pdf

Acord núm. 86/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’Esmena al Manual de Gestió per a la Recerca. Document 29/7

5. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de les comissions estatutàries

Comissió de Personal i Acció Social

document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 5.1 Informació sobre la ressolució de la convocatòria d'ajuts per les llars d'infants 2009-2010 (corresponent al PLAS 2009). Document informatiu 2/7
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 5.2 Acord núm. 87 /2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació del complement bàsic docent 2009, per a que l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 3/7
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 5.3 Acord núm.88./2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria 2009 de l’informe de l’activitat docent. Document 4/7
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 5.4 Acord núm.89/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el procediment per el seguiment de les vagues del personal docent i investigador. Document 5/7
document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 5.5 Acord núm.90/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació RLT PAS funcionari i laboral, perquè ho aprovi, si s’escau, el Consell Social. Document 6/7

Comissió de Recerca

document pdf
Comissió de Recerca 5.6 Acord núm. 91/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Normativa Programa de Tècnics de Suport a la Recerca (PTS/PQS). Document 7/7
document pdf
Comissió de Recerca 5.7 Acord núm. 92/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Convocatòria d’ajuts per al manteniment i calibratge dels equips de recerca de la UPC. Document 8/7
document pdf
Comissió de Recerca 5.8 Acord núm. 93/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Renovació d’un membre de la Comissió de Doctorat de la UPC. Document 9/7
document pdf
Comissió de Recerca 5.9 Acord núm. 94/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Sol·licitud de revistes i congressos notables de la UPC.Document 10/7
document pdf
Comissió de Recerca 5.10 Acord núm. 95/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació d’espais a L’Agròpolis a Viladecans – Campus del Baix Llobregat UPC-. Document 11/7
document pdf
Comissió de Recerca 5.11 Acord núm. 96/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Participació de la UPC en entitats de nova creació: projecte MACE i perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 12/7

Comissió de Docència i Estudiantat

document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.12 Acord núm. 97/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la programació acadèmica definitiva dels estudis de grau, màsters i estudis de segon cicle i títols propis. Any acadèmic 2010-2011 (perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social). Document 13/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.13 Acord núm. 98/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta de programaes de formació permanent del curs acadèmic 2010-2011. Document 14/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.14 Acord núm. 99/2010 del Consell de Govern pel qual s’aproven els criteris de vinculació amb entitats externes en l’àmbit de la formació permanent. Document 15/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.15 Acord núm. 100/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Graduat/da en Enginyeria Agroambiental i del paisatge. Memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adpatació. ESAB. Document 16/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.16 Acord núm. 101/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Graduat/da en Enginyeria Alimentària. Memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adpatació. ESAB. Document 17/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.17 Acord núm. 102/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Graduat/da en Enginyeria Agrícola. Memòria verificada, pla d’estudis per assignatures i taula d’adpatació. ESAB. Document 18/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.18 Acord núm. 103/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Graduat/da en Enginyeria de Sistemes Biològics. Memòria verificada i pla d’estudis per assignatures. ESAB. Document 19/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.19 Acord núm. 104/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació de recursos per a la gestió dels màsters universitaris curs 2009/2010. Document 20/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.20 Acord núm. 105/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la programació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció. Curs 2010/2011. Document 21/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.21 Acord núm. 106/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts a projectes de millora de la docència 2010. Document 22/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.22 Acord núm. 107/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a associacions internacionals d’estudiants. Curs Acadèmic 2010/2011. Document 23/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.23 Acord núm. 108/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació de docència als centres docents per al curs 2010-2011. Document 24/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.24 Acord núm.109/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació de docència als màsters universitaris per al curs 2010-2011. Document 25/7
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 5.25 Acord núm. 110/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Graduado o graduada en Ingeniería en Organización Industrial. Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI). Document 26/7

Comissió Permanent

document pdf
Comissió Permanent 5.26 Acord núm. 111/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria d’eleccions per a l’actualització anual de representants de l’estudiantat al Claustre Universitari 2010. Document 27/7
document pdf
Comissió Permanent 5.27 Acord núm. 112/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la concessió de medalla de plata de la Universitat Politècnica de Catalunya. Document 28/7

6. Assumptes de tràmit

6.1 Acord núm. 113/2010 del Consell de Govern pel qual s’aproven els Premis Extraordinaris de Doctorat: Curs 2007-2008. Document informatiu 30/7

7. Torn obert d'intervencions


Secretaria General, Consell Social i Oficina de Mitjans de Comunicació
Juliol 2010
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya