Conferència "Ethical Challenges in AI"

Conferència "Ethical Challenges in AI" on es reflexionarà sobre els reptes específics actuals de la intel·ligència artificial, com ara la discriminació (en el reconeixement facial, per exemple); la frenologia (prediccions basades en dades biomètriques); el comerç digital, o l’ús indiscriminat dels recursos informàtics. Així mateix, abordarà alguns dels reptes genèrics, com ara els principis ètics, les diferències culturals, la regulació i els biaixos cognitius, i com afrontar-los. El ponent de la conferència és Ricardo Baeza-Yates, director d’investigació i professor de l’Institute for Experiential AI de la Northeastern University, a Sillicon Valley, als Estats Units. La conferència s'impartirà en anglès. Cal inscripció prèvia.