EPSEB Alumni: Sessió tècnica sobre ITE's amb en Jordi Pascual

A les 19 h, a la sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), tindrà lloc aquesta aquesta sessió del Club EPSEB Alumni, els professionals que realitzen ITE’s podran trobar solució als seus dubtes i resoldre errors freqüents, de la ma d’en Jordi Pascual, professor associat de l'EPSEB i Tècnic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.