ETSEIB: Jornada Técnica sobre el Radón

El dia 19 de març de 2018, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), tindrà lloc aquesta jornada organitzada pel LER (Laboratorio de Estudios del Radón) de l'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la UPC. Inscripcions fins el 19 de gener de 2018.