Hyper-Kähler geometry" a càrrec de Claire Voisin (Collège de France)

La professora Claire Voisin ocupa des de l'any 2016 la càtedra de geometria algebraica del Còllege de France. La seva àrea de recerca és la geometria algebraica, i més particularment la teoria de Hodge. En aquesta àrea ha realitzat múltiples contribucions, incloent la refutació de la conjectura de Kodaira sobre deformacions de varietats de Kähler, i la prova que la generalització de la conjectura de Hodge per varietats de Kähler compactes és falsa.