II Jornades d’Agròpolis: presentació de projectes de recerca en horticultura

Quan
09/07/2024 de 17:00 a 20:00
Localitat
Camí de les Filipines 110, 08840 Viladecans, Barcelona.

Els sistemes de producció hortícola estan en constant canvi, resultat de l’evolució de les tècniques agràries, el material vegetal i la seva adaptació als factors abiòtics i biòtics, així com de les tendències de consum. En aquest context, la recerca i transferència han de ser una eina del sector per innovar i fer front a les problemàtiques emergents. 

A l’estació experimental Agròpolis-Parc UPC, ubicada a la zona hortícola del Baix Llobregat, treballem per generar coneixement i eines per la producció hortícola. Els projectes que s’hi desenvolupen són molts, i atenyen tots els factors de producció de l’horticultura (material vegetal, reg, fertilització, gestió d’adventícies, control de plagues, mecanització, agrivoltaica), però també fem recerca en l’àmbit de la comercialització. Per donar a conèixer tota la recerca que es du a terme, i poder intercanviar idees amb el sector sobre futurs treballs, el proper 9 de juliol obrim les portes al centre experimental. La jornada s’organitza en píndoles breus (5-10’) de presentació de cada projecte, alguns a l’aula, d’altres a les mateixes parcel·les experimentals per poder veure els assajos. Al final de la jornada, els assistents podran visitar els cultius i intercanviar opinions, idees o propostes amb els investigadors.

 

INSCRIPCIONS A LA JORNADA

16:30 h Recepció

17:00 h Presentació de la Jornada.

 • Sr. Xavier Fàbregas, director de l'Escola d’Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona - EEABB-UPC

17h-18 h Píndoles de projectes: sessions a l'aula

Efecte de la inoculació de fongs micorrízics sobre el rendiment de varietats tradicionals de tomàquet
Estratègies de desinfecció de virosis transmeses per llavor en varietats tradicionals de tomàquet i mongeta
Sònia Campo, investigadora del grup de recerca FMA/HorPTA i professora associada a l’EEABB

Monitoratge del contingut de nitrats en hortalisses de fulla a Catalunya
Joan Casals, professor a l’EEABB i investigador del grup de recerca FMA/HorPTA

Gestió integrada de Meloidogyne en cultius hortícoles mitjançant resistència induïda i cultius de cobertura
Introducció al projecte NEM-EMERGE:Estratègies de control per combatre l'aparició i proliferació de nematodes fitoparàsits" 
Ariadna Giné, Alejandro Expósito i Xavier Sorribas, professors a l’EEABB i investigadors del grup de recerca HorPTA

Projecte BioUrban: ús de biochar en agricultura periurbana: beneficis mediambientals, agronòmics i de seguretat alimentària
MicroÚs, demostratiu per a la reducció de l’ús de coure en cultius hortícoles amb micro-càpsules de coure
Elena Sanchez, professora a l’EEABB i investigadora del grup de recerca UMA

Impacte de les certificacions de venda directa i canal curt sobre les preferències i l'acceptació dels consumidors en el marc del projecte LAB4SUPPLY
Zein Kallas Calot, professor a l’EEABB i investigador del grup de recerca CREDA

18h-19:30h Píndoles de projectes: sessions a peu de parcel·la

Noves varietats de tomàquet tipus cherry del projecte HARNESSTOM
Noves varietats de tomàquet resistents a virosis per l’horticultura ecològica
Joan Casals, professor a l’EEABB i investigador del grup de recerca FMA/HorPTA

Estudi sobre l’ús d’aigües regenerades en cultiu de tomàquet al Baix Llobregat
Nuria Carazo i Elena Sánchez professores de l’EEABB i investigadores del grup de recerca UMA
Lydia Serrano professora de l’EEABB i directora del grup de recerca HorPTA

El paper del substrat en cel·les de combustible microbià: disseny i eficiència per innovacions en sectors urbans i agritech
Marga López, professora a l’EEABB i investigadora del DEAB
Naroa Uría, CTO a Bioo

Avaluació de bioproductes per a aplicacions agrícoles: Aplicació de bioproductes com a fertilitzants minerals i/o com a pesticides
Marga López, professora a l’EEABB i investigadora del DEAB
Bernat Ortiz, Estudiant de l’EEABB
Jordi Izquierdo, professor a l’EEABB i investigador del DEAB 

Impacte de la sequera en la competició entre plantes i adventícies
Elansurya Elangovan, doctoranda al DEAB
Jordi Izquierdo, professor a l’EEABB i investigador del DEAB 

Estimació de la temperatura base de germinació de males herbes dels conreus
Jordi Soler, doctorand del DEAB
Nuria Serra, estudiant de l’EEABB
Jordi Izquierdo, professor a l’EEABB i investigador del DEAB 

Males herbes de cultius d'estiu resistents a herbicides: n'hi ha moltes ? n'hi haurà més ? el fet de ser resistents als herbicides implica algun cost?
Antoni M. Claret Verdú, professora a l’EEABB i investigadora del DEAB
Maite Mas, professora a l’EEABB i investigadora del DEAB 

Symbiosyst: una simbiosi entre agricultura i fotovoltaiques
Gil Gorchs, professor de l’EEABB i investigador de la UPC 

Robòtica i automatització agrícola: projectes demostratius AgroMOBY i GroPerBot
Carles Domènech sotsdirector del CDEI

19.30 h Refrigeri, intercanvi d'opinions i Cloenda de la jornada

Richard Calle Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Viladecans
Anna M. Gras, directora del Centre Específic de recerca AgrotechUPC

   Agròpolis. Node de demostració de les tecnologies aplicades al sector agroalimentari.Enllaç google maps.

    Jornada organitzada en el marc de les jornades PATT de Transferència Tecnológica del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Climàtica.

    

   Logo UPC

   iCal
    Afegeix al calendari