Jornada al RDIT Pills. Estratègia de Protecció en processos d’Internacionalització

Jornada al RDIT del Campus del Baix Llobregat. Inscripció gratuïta, però necessària per participar.