Jornada divulgativa sobre Indústries NORM

Presentació de la nova directiva Europea aplicada a les Indústries NORM. Inscripció a web.