Lliçó inaugural del curs acadèmic FME 2021/2022: Kolmogórov: la K del teorema KAM

Any Andrei Kolmogórov, polifacètic matemàtic rus que va fer aportacions significatives en diferents àrees de les matemàtiques com la lògica, l'anàlisi, la probabilitat i l'estadística, sistemes dinàmics, mecànica, turbulència, teoria de la informació i complexitat algorísmica i computacional. La lliçó inaugural del curs acadèmic 2021/2022 de la FME anirà a càrrec de Tere Martínez-Seara, professora de la UPC.