Open Class "Urbanisme QUO VADIS. Urbanisme Comparat. Les Experiències Internacionals"

Partint de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que pretén fer possible el compliment del protocol de París, els territoris i les nostres ciutats no estan preparades per assumir aquest repte. Moltes coses hauran de canviar, a curt i mitjà termini, per obtenir resultats a no gaire llarg termini, més o menys en una generació. Aquest serà un gran repte per als polítics que han de prendre decisions i per als tècnics que els assessoren. Ponents: Josep M. Carrera. Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Sebastià Jornet. Arquitecte urbanista i professor associat del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC i Sara Mas. Arquitecta especialitzada en urbanisme.