Open Class: "Anàlisi Modal en Ponts: una Visió Experimental-Operacional"

A càrrec de Rolando Chacón, professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'Escola de Camins, Canals i Ports de la UPC.