Oportunitats de finançament a la R+I a l'any 2020: ajudes a la contractació de personal, projectes nacionals i internacionals

La jornada té l'objectiu de proporcionar informació relativa al calendari de les diferents possibilitats de finançament a l'any 2020 i permetre al personal investigador perfilar la seva recerca. La jornada està adreçada a tot el PDI, des del personal coordinador dels grups de recerca fins l'investigador de recent incorporació a la UPC, amb l'objectiu de definir la seva estratègia de captació de recursos econòmics i humans a l'any 2020. Aquesta activitat s'emmarca en el projecte "Pla d'Acceleració de la Transferència de la UPC 2016-2020", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.