Unite!'s Hackathon: de les universitats postuniversitàries COVID a una universitat europea inclusiva

Online hackathon amb l'objectiu de reunir a diferents grups d'estudiants de diferents universitats associades per a treballar en una solució de projecte col·laboratiu per a la Universitat del Futur.