Llistat numèric

  • 2.605 empreses i entitats amb conveni
  • 14 empreses creades
  • 11 càtedres d'empreses
  • 654 nous projectes de recerca
  • 15 patents registrades el darrer any
  • 206grups de recerca