Formació

L'oferta de formació en màsters universitaris i de formació permanent està dissenyada per cobrir les necessitats de formació en nous coneixements especialitzats dels professionals. A més, també s'ofereixen programes a mida de les necessitats de formació de les empreses.

Màsters Universitaris

Màsters universitaris

Proporcionen una formació universitària avançada en els àmbits de l'arquitectura, l'enginyeria, les ciències i la tecnologia amb programes de doble titulació amb altres universitats europees i altres d'impartits íntegrament en anglès.

Màsters de Formació Permanent

Màsters i postgraus de formació permanent

La UPC School of Professional & Executive Development ofereix  més de 200 programes anuals de màsters i postgrau i cursos d'especialització d’enfocament professional, adaptats a les necessitats de l’entorn econòmic i social, a les organitzacions i als seus professionals.