Incorporació de talent

Apropem l'empresa i els futurs professionals facilitant-los vies d'accés i connexió a través de la incorporació d'estudiants en pràctiques i titulats i de l'organització de trobades i jornades.

Doctorat Industrial

Doctorat Industrial

Promovem la vinculació de personal investigador i doctorands per impulsar i desenvolupar projectes de recerca en l'empresa.

Pràctiques a l'empresa

Pràctiques en empreses

Permeten als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

 

Fòrums Empresa

Fòrums d'empresa

Organitzats pels estudiants amb el suport dels centres docents, són punts de trobada i de primers contactes amb el món empresarial.

Borsa de Treball

Borsa de Treball

Recull en un únic entorn, totes les ofertes de treball que les empreses volen adreçar específicament als titulats de la Universitat