Solucions tecnològiques

La UPC promou i gestiona la recerca col·laborativa amb el món productiu per al disseny i desenvolupament de solucions d'innovació tecnològica a mida de l'empresa.

CTT

Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)

Promoció del coneixement i la tecnologia de la UPC entre els sectors productius; suport al personal investigador en projectes de recerca finançats per organismes públics i privats, nacionals i europeus i gestió de projectes de transferència amb empreses.

CIT

Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT-UPC)

Promoció de la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, desenvolupament i l'aplicació en empreses de coneixement tecnològic diferencial, generat als centres d'R+D de la UPC.


SGI

Servei de Gestió de la Innovació (SGI)

Membre facilitador de la xarxa TECNIO, proporciona l'accés a les tecnologies i ajuda a les empreses a conèixer els avenços tecnològics que es generen en el nostre entorn científic i tècnic.També forma part de la Xarxa d'Unitats de Comercialització d'ACC1Ó.

Càtedres Empresa

Càtedres d'empresa

Des de les càtedres d'empresa s'impulsen activitats de recerca i formació, s'organitzen jornades, conferències i cursos, es promouen pràctiques d'estudiants, així com treballs de fi de grau i màster i tesis doctorals.