Què ofereix la UPC a l'empresa?

La UPC posa a disposició de les empreses una gran varietat de serveis. La Universitat és una porta d’entrada al món del talent, la innovació, la recerca i la formació necessària per a la millora de la competitivitat de qualsevol empresa.

Talent i formació

Talent
i formació

 • Pràctiques de cooperació educativa
 • Premis
 • Fòrums
 • Doctorat Industrial
 • Reptes d'empresa
 • Borsa de treball
 • UPC School: formació per a professionals
 • UPC School: formació per a empreses
Innovació i creixement

Innovació i creixement empresarial

 • Serveis de creixement empresarial
 • Connexió amb emprenedoria jove
 • Incubació d'empreses
 • Acceleració sectorial
 • Tecnologies i productes innovadors
Recerca i transferència

Recerca i transferència de tecnologia

 • Projectes d'R+D+I
 • Infraestructures
 • Serveis cientificotècnics
 • Consorcis d'R+D+I


Talent i formació


Pràctiques en empreses

Pràctiques de cooperació educativa

Conèixer millor els futurs graduats de la UPC a través de les pràctiques d'estiu/hivern a la teva empresa, oferint-los la primera experiència professional.

Més informació

Premis

Premis

Concurs de celebració anual amb l'objectiu de trobar el millor talent de la UPC tot identificant els estudiants més destacats dels diversos estudis, i associant la marca de la teva empresa al concurs.

Fòrums d'empresa

Fòrums

Orientar-te en el Fòrum més adequat i adaptat a les teves necessitats de contractació, on tindràs un estand propi i promocionaràs la teva empresa i projectes a més de 5.000 estudiants de la UPC.

Doctorat industrial

Doctorat industrial

Treballar amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement, accedir a infraestructures d’alt nivell, atraure talent i contribuir a formar persones de gran potencial.

Reptes d'empresa

Reptes d'empresa

Proposar reptes d'innovació, Datathon o Hackathon als estudiants de grau i màster de la UPC, per obtenir una millor visió dels vostres futurs clients codissenyant productes i serveis innovadors.

Borsa de treball

Borsa de treball

La plataforma per publicar les teves ofertes de feina adreçades a estudiants i graduats de la UPC.UPC School of Professional & Executive Development

La UPC School t’ofereix un extens catàleg de formació permanent, amb més de 200 programes anuals de màsters, postgraus i cursos d'especialització d’enfocament professional, adaptats a les necessitats de l’entorn econòmic i social, a les organitzacions i als seus professionals.

UPC School: formació per a professionals

Els programes que s’imparteixen permeten ampliar l’aprenentatge tècnic de cadascuna de les especialitats tecnològiques i posen a l’abast dels professionals els coneixements i les eines necessàries per adquirir noves habilitats personals en l’àmbit de la gestió, la direcció i el lideratge de projectes.

Més informació

UPC School: formació per a empreses

Formació a mida per a empreses i organitzacions de forma integral, prioritzant el rigor, la qualitat i l’assessorament personalitzat dels seus clients. S’ofereixen solucions corporatives per afrontar els nous reptes que van apareixent en el context empresarial.

Més informacióInnovació i creixement empresarial

Parc UPC

Serveis de creixement empresarial

Serveis orientats a què les empreses connectin amb la UPC, aprofitant les sinergies amb el nostre ecosistema d’innovació: grups de recerca, startups, spin-off, talent, xarxes i infraestructures de recerca, i espais d’incubació UPC. Programes:

 • Connexió amb Emprenedoria Jove
 • Incubació d’empreses
 • Acceleració Sectorial
Serveis Científico-tècnics

Tecnologies i productes innovadors

Serveis d’identificació i llicència de tecnologies UPC per la comercialització i explotació a l’empresa.
Accés a la generació d’innovació a través de la cartera de spin-off UPC per a identificar serveis i productes innovadors.
.Recerca i transferència de tecnologia

BSC Super Computing

Projectes d'R+D+I

Col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament amb empreses com a soci estratègic. Oferim a les empreses solucions tecnològiques integrals i un suport multidisciplinari i transversal.

Consorcis R+D+I

Consorcis d'R+D+I

Creació de consorcis per a la posada en marxa de línies de recerca, desenvolupament i innovació i la seva transformació en projectes. Troba els millors socis i el finançament per obtenir impacte social en estreta col·laboració amb la nostra universitat.

Biblioteca

Infraestructures i serveis cientificotècnics

A través de les infraestructures d’altes prestacions de la UPC, posem a disposició de les empreses les capacitats científiques i tècniques oferint serveis d’alt valor afegit.
Més informació

Contacta'ns