Què troba l'empresa a la UPC?

Una gran porta d’entrada al món del talent, la innovació, la recerca i la formació necessària per a la millora de la competitivitat de qualsevol empresa.

  • Un equip de professionals que escolta les teves necessitats i et dona resposta ràpida a les teves demandes tecnològiques.

  • Un assessorament estratègic per trobar les millors solucions a les teves demandes de captació de talent, formació, innovació i tecnologia.

  • Una recerca d'excel·lència orientada a donar solucions tecnològiques trencadores.

  • Uns serveis cientificotècnics que aporten solucions a les necessitats més immediates.

  • Una formació especialitzada per cobrir els gaps tecnològics del dia-dia.

  • Professionals amb formació qualificada i d’alt nivell que aporten un gran valor afegit a l’empresa.

  • Innovadores propostes de col·laboració UPC-empresa.