Jornada de Portes Obertes del 14 de Febrer per escoles i facultats

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)


Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)


Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)


Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)


Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)


Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)


Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)


Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)


Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)


Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)


Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)


Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)


Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI)