Dobles titulacions: tipologia i accés

El model docent de la UPC possibilita l'obtenció de dues titulacions de manera combinada i permet a l'estudiantat adquirir els coneixements de diversos estudis relacionats. Hi ha diversos tipus de dobles titulacions: