Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Bachelor's degree in Civil Engineering Technologies (docència en anglès)

L'objectiu principal del bachelor's degree in Civil Engineering Technologies és formar professionals amb una visió transversal i versàtil, que tinguin una sòlida formació en ciències bàsiques (matemàtiques i física, principalment), i que disposin d'una gran capacitat analítica i instrumental, molt ben preparats per comprendre i resoldre problemes i per dominar instruments de coneixement i gestió dels sistemes complexes, en particular vinculats amb el territori i el medi ambient.

Aquest grau s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 2.551€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Places nou ingrés
20
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Professió regulada
Enginyer/a de camins, canals i ports, cursant el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Aquest grau conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster que habilita per a professions regulades.
 

Sortides professionals
  • Planificació, Gestió i Explotació d'Infraestructures en l'Administració Pública o en ens privats (càrrecs: Cap d'Àrea, Cap de Servei, Tècnic).
  • Gestió i/o execució en empreses constructores (càrrecs: Gerent, Director General, Director Tècnic, Director d'Estudis, Tècnic en Producció, Tècnic en Control de Qualitat).
  • Gestió en concessionàries (càrrecs: Gerent, Director General, Especialista Financer).
  • Enginyeria i Consultoria de Projectes, Direccions d'Obra i Project Management relacionada amb l'Obra Pública (càrrecs: Gerent, Director General, Cap de Departament, Tècnic).
  • Recerca en temes relacionats amb les infraestructures (càrrecs: Investigador).
  • Professional autònom o emprenedor.
Organització dels estudis
Els estudiants del bachelor'sdegree in Civil Engeering Technologies  hauran de realitzar al llarg dels seus estudis alguna estada internacional. Aquesta activitat pot ser la realització d'una estada d'estudis en una universitat estrangera a partir del tercer curs, dins del marc dels programes d'intercanvi, on podran cursar en la universitat de destí assignatures o el treball de fi de grau.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats
Jornades de portes obertes

Sol·licita informació