Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Els nous models i escenaris socials, ambientals i econòmics, plantegen reptes importants que fan necessària l’adaptació de les estructures i sistemes actuals, com per exemple, la gestió de la mobilitat de les persones, sistemes de transport i logística, gestió de grans infraestructures, abastaments d’aigua, fonts d’energia, reducció de residus, protecció del medi ambient, etc.

El món canvia i requereix de professionals que siguin capaços d’aportar solucions innovadores i creatives a partir d’una visió global i amb els coneixements del segle XXI. L’enginyeria de camins, canals i ports és part indispensable en aquest desenvolupament cap a les societats del futur, contribuint en la millora de la qualitat de vida de les persones, en la protecció del nostre entorn i formant part del creixement de l’economia.

Amb el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports  obtindràs una formació sòlida tant en ciències com en eines i tecnologies de l’enginyeria, el que et permetrà afrontar el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports amb total garantia.

El darrer curs del grau podràs configurar-te’l amb assignatures optatives i adquirir coneixements en temes tan actuals i demandats per les empreses com són: el big data, les smartcities, la modelització o l’emprenedoria.

Aquest grau s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Idiomes
Les assignatures s'imparteixen en català, castellà i anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del grau.
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 2.551€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació.
Places nou ingrés
60
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Professió regulada
Enginyer/a de camins, canals i ports, cursant el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Aquest grau conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster que habilita per a professions regulades.
 

Sortides professionals
  • Planificació, gestió i explotació d'infraestructures en l'Administració Pública o en ens privats (càrrecs: Cap d'Àrea, Cap de Servei, Tècnic).
  • Gestió i/o execució en empreses constructores (càrrecs: Gerent, Director General, Director Tècnic, Director d'Estudis, Tècnic en Producció, Tècnic en Control de Qualitat).
  • Gestió en concessionàries (càrrecs: Gerent, Director General, Especialista Financer).
  • Enginyeria i Consultoria de Projectes, Direccions d'Obra i Project Management relacionada amb l'Obra Pública (càrrecs: Gerent, Director General, Cap de Departament, Tècnic).
  • Recerca en temes relacionats amb les infraestructures (càrrecs: Investigador).
  • Professional autònom o emprenedor.
Organització dels estudis
Els estudiants del Grau en Tecnologies de Camins, Canales i Ports hauran de realitzar al llarg dels seus estudis alguna estada internacional. Aquesta activitat pot ser la realització d'una estada d'estudis en una universitat estrangera (amb alguna de les més de 100 universitats amb les quals l'Escola té convenis de mobilitat) a partir del tercer curs, dins del marc dels programes d'intercanvi, on podran cursar en la universitat de destí assignatures o el treball de fi de grau.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats
Jornades de portes obertes

Sol·licita informació