Bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis

Presentació

Responsive image

Crèdits ECTS: 240
Places
: 40
Lloc d'impartició
: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i UPF (Campus de la Ciutadella)
Idioma
: anglès
Contacte: graus.etseib@upc.edu

El bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica),combina els àmbits temàtics de l'enginyeria industrial amb els fonaments de l’economia per aportar coneixements interdisciplinaris d'alt nivell que permetin adaptar-se a noves situacions i assimilar els futurs avenços tecnològics que la indústria necessiti incorporar per a la millora dels seus productes i processos. Aquest grau s’ofereix totalment en anglès, conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i respon a la necessitat de nous líders industrials que combinin una sòlida comprensió de la innovació i la tecnologia amb un coneixement detallat d'economia.

El grau capacita per a l’accés directe al màster Universitari en Enginyeria Industrial que s'imparteix a la UPC i ofereix la formació necessària per a la continuació d’estudis superiors en economia. A més a més, ofereix una excel·lent oportunitat per desenvolupar projectes d'innovació a través de les pràctiques professionals en empreses nacionals i internacionals i excel·lents oportunitats d'ocupabilitat.

Les assignatures es cursen als campus de les dues universitats. D'aquesta manera, a més de la multidisciplinarietat dels ensenyaments del grau, es comparteix espai i temps amb altres estudiants d'Enginyeria Industrial i d’Economia. El bloc de tecnologies industrials es fa a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC i el bloc d'economia a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF.

Sortides professionals

  • Direcció i gestió de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics de sectors industrials tan diversos com l’energia, l’automoció, la siderúrgia i metal·lúrgia, la química, la robòtica, la indústria de l’automòbil i del ferrocarril, la construcció metàl·lica, mecànica i elèctrica, els materials intel·ligents, la nanotecnologia o la bioenginyeria, entre d’altres.
  • Càlcul i disseny de productes i processos, amb abast a la conjuntura econòmica, el sector, el mercat i les activitats empresarials.
  • Planificació estratègica, micro i macro econòmica, gestió de la qualitat i gestió mediambiental.
  • Recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i metodologies i implicacions en la seva gestió.
  • Lideratge i gestió d’entorns econòmics en procés de canvi.
  • Economia i gestió de les empreses dels sectors regulats i dels serveis de xarxa.