Imatges del Consell de Direcció als campus UPC

Visites del Consell de Direcció als centres docents UPC durant el mandat 2018-2021.