Acordió UNITE

Cada soci coordina almenys una àrea de l'aliança de Unite! : serveis de suport - ULisboa; Campus Virtual - Aalto; Acadèmia d'ensenyament i aprenentatge - Aalto; Mobility4All Students - KTH; Personal Mobility4all - Grenoble INP- UGA; PhD com a interfície d'aprenentatge - PoliTO; Participació regional i innovació - UPC; Disseminació i Sostenibilitat - UPC.

Oficialment, l'aliança està representada per Tanja Brühl, presidenta de TU Darmstadt, que va ser elegida com a presidenta de Unite! per un període de tres anys per la Plataforma de Govern al novembre del 2019.

El secretariat de Unite!, amb seu a TU Darmstadt, està dirigit pel secretari general Andreas Winkler. El secretariat és el responsable de gestionar l'aliança i el projecte pilot en què es consolidaran els conceptes pel desenvolupament a curt i llarg termini s'estan desenvolupant en equips especialitzats.
UNITE! bottom logos2.png