Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.


info.png

Principals indicadors del curs 2016-2017

Comunitat UPC

 • 23.369 estudiants de grau
 • 2.157 estudiants de doctorat
 • 5.338 estudiants de màster universitari
 • 2.775 estudiants de formació permanent
 • 3.066 personal docent i investigador
 • 1.942 personal d’administració i serveis
 • 54.440 alumni UPC
 • 559 doctorats
 • 1.366 titulats de màster universitari
 • 5.695 titulats de grau i 1r i 2n cicles

Coneixement

 • 65 estudis de grau 2017-2018
 • 73 programes de màster universitari 2017-2018
 • 49 programes de doctorat 2017-2018
 • 238 programes de formació permanent
 • 51 patents registrades el darrer any
 • 25 empreses de base tecnològica participades, 3 creades el darrer any
 • 138 distincions cientificotècniques rebudes
 • 2.131 articles publicats en revistes científiques
 • 58.812.633 € ingressos per projectes d’R+D+I (2016)
 • 1.068 nous convenis i projectes de recerca

La UPC al món

 • 4.884 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
 • 12 càtedres i aules d’empresa
 • 12 empreses creades el darrer any
 • 2.494 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
 • 48 convenis de doble titulació internacional amb 33 universitats
 • 2.828 estudiants en programes de mobilitat
 • 1.414 estudiants UPC
 • 1.414 estudiants d’intercanvi a la UPC
 • 19 ONG i grups de cooperació
 • 58 projectes de cooperació per al desenvolupament i la sensibilització en 26 països
 • 12 xarxes internacionals amb participació UPC
 • 4 càtedres UNESCO