Beneficis fiscals

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les donacions i aportacions realitzades a favor de la Universitat, donen dret a una deducció en la Declaració de la Renda i/o l’Impost de Societats.