Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat

El màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (abans màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat) forma professionals, tècnics amb un alt grau d'excel·lència en l'anàlisi, la gestió i l'optimització de sistemes logístics i de transport en l'àmbit de l'enginyeria civil i l'enginyeria industrial. Es tracta d'activitats bàsiques en l'articulació de la societat, la productivitat de l'economia d'un territori i la qualitat de vida de la població

Especialitats

  • Cadena de Subministrament (Supply Chain)
  • Transport i Mobilitat
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 6.535 € (9.802 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Un 50% de les assignatures s'impartiran en castellà, un 50% en anglès.
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
  • El màster està concebut com la continuació natural dels estudis de grau en Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial i de la llicenciatura d'Arquitectura.
  • Pel seu caràcter científic i a la vegada professional, és recomanable que es tingui el bagatge adequat en les metodologies d'anàlisi i coneixement dels sistemes de transport, logística i mobilitat.
Criteris d'admissió
  • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B1 de castellà (estudiants estrangers)
  • Expedient acadèmic
  • Titulació i universitat de procedència
  • Experiència professional
El dia 31 de març es resoldran de manera anticipada 5 places, exclusivament per aquells candidats que necessiten l'admissió abans de juny a efectes de sol·licitud de beques o tramitació de visat.
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació