Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Química

L’enginyeria química està directament relacionada amb l’obtenció d’una sèrie de productes –combustibles, dissolvents, medicaments, pintures, plàstics, detergents, fertilitzants, paper, etc.– que garanteixen la nostra qualitat de vida i sense els quals la societat que avui coneixem no podria existir. La demanda mundial d’aquests productes generats per la indústria química creix contínuament i, en conseqüència, la demanda contínua d’experts en aquest sector: l’objectiu del màster universitari en Enginyeria Química és formar aquests professionals.

Especialitats

  • Processos Químics
  • Biotecnologia
  • Polímers i Biopolímers
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre / febrer
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 5.300 € (7.950 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Un 50% de les assignatures s'impartiran en castellà, un 35% en català i un 15% en anglès.
Lloc d'impartició

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Estar en possessió de les titulacions de grau en Química (amb complements de formació) o grau en Enginyeria Química o grau en Biotecnologia (amb complements de formació) o grau en Ciències Ambientals (amb complements de formació).

S'exigeix el nivell B2 d'anglès i B2 de castellà (estudiants estrangers) acreditables en el moment de formalitzar la matrícula.

Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic.
  • Titulació i universitat de procedència.
  • Experiència professional.
Places
50
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació