main

: La UPC protegida

El Pla UPC de desconfinament i reactivació progressiva de l'activitat presenta els criteris per a la recuperació de l’activitat presencial als diferents campus de la UPC a partir del moment en què aquesta reactivació va ser autoritzada per les autoritats competents. En una situació excepcional com l'actual, aquest full de ruta està subjecte a les modificacions que l'evolució de la pandèmia per la COVID-19 vagi exigint en cada moment.
- Mesures de la fase de represa dintre del Pla de desconfinament de la UPC. Aprovat pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020.
- Mesures complementàries de la fase de represa, CP.CG/2020/02/01. Aprovat per la Comissió Permanent del Consell de Govern del 8 de setembre de 2020. 

Com serà el curs 2020-2021?

noiaambmascareta-web.jpg

Coneix quines són les mesures per garantir la seguretat

- la presencialitat
- l'ús de mascareta obligatòria
- la distància de seguretat
- la higiene i la ventilació dels espais
- els protocols en cas de brot
- el seguiment dels contagis


Llegeix més


Persones de referència COVID-19 a la UPC

Consulta les dades de contacte (correu electrònic, telèfon) de la persona de referència responsable de la gestió de les mesures de prevenció COVID en el teu centre o servei.

FAQs sobre les noves mesures

Estudiantat | PDI i PASVideocomunicat del rector, Francesc Torres sobre les mesures per iniciar el curs acadèmic amb seguretat. Es pot visualitzar en aquesta pàgina i al canal de la UPC a YouTube.


Protecció als edificis UPC


  1. La desinfecció i la neteja són essencials en la lluita contra la COVID-19 i requereixen la col·laboració de tothom.

     

  2. Localitza el Punt Net:punt net són espais de distribució dels equips de protecció necessaris en cada moment.


  3. Recorda que alguns equipaments i màquines estan fora de servei temporalment.

     


  4. Redueix l’ús d’espais diferents i evita tant com puguis el contacte amb les superfícies de l’edifici.


  5. Material subsministrat a tots els campus i actuacions d'infraestructures. Consulta l'informe

El compromís de tothom

evita aglomeracions

Evita aglomeracions. Entra i surt de manera esglaonada.

dos metres

Mantingues la distància mínima.


rentat mans

Renta’t les mans en entrar a les instal·lacions o sortir-ne, amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

estornuts

Esternuda i tus a la part interior del braç i utilitza mocadors d’un sol ús. Evita encaixades i petons.

evitar cara

Evita tocar-te la cara, sobretot els ulls, el nas i la boca.

mascareta 

Porta la teva pròpia mascareta en tots els espais públics.

senyalitzacioSegueix les instruccions i respecta la senyalització del teu centre.

Mascareta UPC reutilitzable

mascareta-web.jpg  Consulta les seves característiques i com obtenir-la


Seguiment i monitoratge de la COVID-19 en la comunitat UPC


Durant les quatre fases previstes per a la reactivació de l'activitat presencial a la UPC, es manté un seguiment periòdic de les persones de la comunitat que han estat exposades al virus COVID-19. És un procés voluntari, que ha de permetre observar l’impacte de la crisi sobre la Universitat.
Informa-te'n aquí .

faqs.png

Consultes i dubtes


Actualitzat el 09.09.2020