Fase 3 a partir del 18 de juny a tots els campus


Directrius durant la fase 3 (fase avançada)


  • Tots els serveis estan activats per donar servei presencial, però es continua donant prioritat al teletreball.
  • S'activen les activitats de recerca.
  • S'activen les pràctiques prioritzades per les unitats acadèmiques.
  • S'obren els espais amb limitació de nombre de persones i mesures de protecció.
  • Accés als edificis amb la targeta UPC.
  • La docència és no presencial, amb la possibilitat de fer exàmens presencials.

Activitats

Presencialitat

Tots els serveis estan activats.
Cal que les persones que no tinguin una vinculació laboral amb la UPC, accedeixin als edificis de la Universitat provistes amb mascaretes i equips d’autoprotecció propis.


Més informació

Es manté el teletreball com a format laboral prioritari, però es pot combinar amb les jornades presencials.

Instrucció de Gerència al PAS respecte a l’organització dels serveis en el marc del Pa de desconfinament i de reactivació progressiva de l’activitat per a la fase 3 (10.06.2020)

Accessos

Accessos electrònics activats.


Més informació

punt netConsulta els Punts Nets que proporcionen elements de protecció als edificis.

Activitats de docència a l'aula

No presencials.


Més informació

Consulta ATENEA.

Exàmens presencials

Es poden autoritzar segons prioritats de les unitats, i respectant la capacitat dels espais.


Protecció

evita aglomeracionsmascaretaLimitació del nombre de persones.
Mascaretes obligatòries.

Pràctiques docents en laboratoris

S'activaran pràctiques prioritzades per les unitats acadèmiques.


Protecció

dos metres
mascaretaMesures de distància física.
Mascaretes obligatòries
EPI obligatoris.

Activitats de recerca

Actives.


Protecció

dos metres
mascaretaMesures de distància física.
Es recomana dur mascareta quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 m.
Mascaretes obligatòries

Activitats de camp exterior

Permeses.


Protecció

dos metresmascaretaMesures de distància física.
Mascaretes obligatòries

Activitats de recerca amb altres organitzacions

Subjectes a la coordinació que es faci amb l'altra organització.

Biblioteques i aules d'estudis

Obertes només per a l'estudi.


Protecció

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima d'1/3.
Distància mínima de 2 mts.
Mascaretes obligatòries.

Consulta la teva biblioteca 

Aules i seminaris

Oberts.


Protecció

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima de 80 persones.
Distància mínima de 2 metres entre persones.
Mascaretes obligatòries.

Espais Emprèn i associacions

Oberts.


Protecció

dos metresmascaretaMesures de distància física. 
Mascaretes obligatòries.

Espais comuns (menjadors)

Oberts.


Protecció

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima d'1/3.
Distància mínima de 2 metres entre les persones.
Mascaretes obligatòries.
 

Equipament d'ús compartit (màquines dispensadores, fonts, etc)

Únicament funcionen els equips de multifunció per a impressió.

Lavabos

Oberts.

Registre (Edifici Vèrtex)

Telemàtic més atenció presencial a consultes.


Més informació

Consulta l'horari.

Processos electorals

Es preveu que s'activin les constitucions de meses.

Processos de selecció

Es preveu que s'activin en format presencial els processos de selecció de personal.

Processos selectius d'incorporació de nou personal.

Activats.

Processos de licitacions i compres

Activats.