Fase 0


Criteris vigents durant la fase 0 (preparació de la desescalada)


  • L'activitat general continua sent no presencial.
  • Únicament funcionen els serveis crítics.
  • La presencialitat en les instal·lacions queda reduïda únicament i exclusivament al temps indispensable.
  • L'accés als edificis és restringit i requereix una autorització prèvia.
  • La docència és no presencial.

Activitats

Mesures

Protecció / Més informació

Presencialitat

De manera general, tota l'activitat de la UPC continua sent no presencial. La presencialitat està reservada únicament per a serveis crítics i durant el temps indispensable. No s'autoritza l‘activitat de persones que no tinguin una vinculació laboral amb la UPC. 

Informació sobre l'accés puntual i ineludible.
Accessos Estan restringits a les persones autoritzades. Informació sobre l'accés puntual i ineludible.
Activitats de docència a l'aula No presencials. Consulta ATENEA.
Exàmens presencials No autoritzats.

Pràctiques docents en laboratoris No autoritzades.

Activitats de recerca

Únicament es poden desenvolupar activitats que es consideren crítiques. Només el PDI permanent a temps complert hi té accés.

L'accés per fer aquest tipus d'activitat, ha d'estar validat per la unitat acadèmica i autoritzat per la Gerència per delegació.
Activitats de camp exterior No estan permeses de manera general, només s'autoritzen les que es consideren crítiques.
Activitats de recerca amb altres organitzacions No autoritzades.
Biblioteques i aules d'estudis Tancats.

Consulta els serveis en línea de la teva biblioteca

Aules i seminaris Tancats.


Espais Emprèn i associacions Tancades.
Espais comuns (menjadors) Tancats.  
Equipament d'ús compartit (màquines dispensadores, fonts, etc) No actius.
Lavabos Oberts. Únicament estan oberts els ubicats a les plantes baixes dels edificis.
Registre Tancat. Consulta el registre en línia.
Processos electorals Suspesos.
Processos de selecció Suspesos. Els processos de selecció estan suspesos. En casos excepcionals en què sigui imprescindible la contractació,es podrà dur a terme telemàticament contractació de personal de suport a la recerca (PSR) i de personal de recerca (PR). 
Processos d'incorporació de nou personal de processos selectius
Només personal de recerca (PR) i personal de suport a la recerca (PSR), segons el que interessi a l'investigador principal.
Processos de licitacions i compres Suspesos.