Fase 2


Directrius durant la fase 2 (obertura gradual)


  • L'activitat general continua sent no presencial.
  • S'activen les activitats de recerca.
  • S'obren els espais amb limitació de capacitat i mesures de protecció.
  • Accés als edificis amb la targeta UPC.
  • La docència és no presencial, amb la possibilitat de fer exàmens presencials.

Activitats

Mesures

Protecció / Més informació

Presencialitat

De manera general, l'activitat continua sent no presencial, però s'autoritza la posada en marxa de serveis de suport presencial en funció dels plans operatius de les unitats funcionals. 

Les persones que no tinguin una vinculació laboral amb la UPC, caldrà que, quan accedeixin als edificis de la Universitat, portin mascaretes i l'equip d’autoprotecció propis.

Les direccions de les unitats acadèmiques prioritzen les activitats que s'han de dur a terme, però no s'activa la docència presencial.
Tindran activitat presencial els llocs de treball vinculats a serveis de suport que siguin imprescindibles per donar suport a les activitats que des de les unitats acadèmiques o els serveis es vagin activant. Es manté el teletreball com a format prioritari, però es pot combinar amb jornades presencials. 


Accessos Accessos electrònics activats. punt netConsulta els Punts Nets que proporcionen elements de protecció als edificis.
Activitats de docència a l'aula No presencials. Consulta ATENEA.
Exàmens presencials Es poden autoritzar segons prioritats de les unitats, i respectant la capacitat dels espais.

evita aglomeracionsmascaretaLimitació del nombre de persones.

Mascaretes obligatòries.

Pràctiques docents en els laboratoris Es poden començar a activar amb limitació de capacitat.

evita aglomeracionsLimitació del nombre de persones.
EPI obligatoris.

Activitats de recerca

Actives.

S'autoritza l'accés a persones amb contracte UPC, becaris i becàries de recerca i doctorands i doctorandes. L'experimentació en tesis doctorals es pot portar a terme amb l'autorització del director o directora de la tesi.

dos metresMesures de distància física.
Activitats de camp exteriors Permeses. dos metresMesures de distància física.
Activitats de recerca amb altres organitzacions Subjectes a la coordinació que es faci amb l'altra organització.
Biblioteques i aules d'estudis Obertes només per a l'estudi.

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima d'1/3.
Distància mínima de 2 mts. Mascaretes obligatòries.

Consulta la teva biblioteca 

Aules i seminaris Oberts.

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxim de 30 persones.
Distància mínima de 2 metres entre les persones.
Mascaretes obligatòries.

Espais Emprèn i associacions Oberts. dos metresMesures de distància física.
Espais comuns (menjadors) Oberts. evita aglomeracionsdos metresCapacitat màxima d'1/3.
Distància mínima de 2 metres entre les persones.
Equipament d'ús compartit (màquines dispensadores, fonts, etc.) Únicament funcionen els equips de multifunció per a impressió.
Lavabos Oberts. Plantes baixes i plantes alternes en els edificis alts.
Registre general (edifici Vèrtex) Telemàtic més atenció presencial a consultes. Consulta l'horari.
Processos electorals Suspesos.
Processos de selecció Es preveu que s'activin en format no presencial.
Processos d'incorporació de nou personal de processos selectius
Activats.
Processos de licitacions i compres Activats.