Represa de la normalitat

Nous plans per a un nou escenari

Responsive image

En aquesta fase, està previst que s’acabin les restriccions socials i econòmiques, i que es mantingui la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l’autoprotecció de la ciutadania.

Des del 19 de juny a Catalunya s’inicia l’etapa de represa, regulada pel DECRET 63/2020, de 18 de juny de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.

Mesures de la fase de represa dintre del Pla de desconfinament de la UPC. Aprovat pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020.

Com serà el nou curs 2020-2021 a la UPC.


Directrius durant la fase de represa de la normalitat


  • Tots els serveis estan activats per donar servei presencial. 
  • Material i equips de protecció a disposició de la comunitat UPC.
  • S'activen les pràctiques prioritzades per les unitats acadèmiques.
  • S'obren els espais amb limitació de nombre de persones i mesures de protecció.
  • Accés als edificis amb la targeta UPC.
  • La docència és no presencial, amb la possibilitat de fer exàmens presencials.

Activitats

Presencialitat

Tots els serveis estan activats (instrucció de la Gerència publicada el 17/07/2020).

Es distribuiran nominalment entre el personal i l’estudiantat 50.000 mascaretes higièniques reutilitzables

Cal que les persones que no tinguin una vinculació laboral amb la UPC, accedeixin als edificis de la Universitat provistes amb mascaretes i equips d’autoprotecció propis.

Accessos

Accessos electrònics activats.


Més informació

punt netConsulta els Punts Nets que proporcionen elements de protecció als edificis.

Activitats de docència a l'aula

Les activitats docents es planificaran tenint en compte un grau d’ocupació màxima de l’aula de l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona i/o el criteri del 50% dels llocs disponibles.


Més informació

Consulta ATENEA.

Exàmens presencials

Es poden autoritzar segons prioritats de les unitats, i respectant la capacitat dels espais.


Protecció

evita aglomeracionsmascaretaLimitació del nombre de persones.
Mascaretes obligatòries.

Pràctiques docents en laboratoris

Les pràctiques docents i l’activitat de recerca es planificarà tenint en compte un grau d’ocupació màxima del laboratori de l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona, i/o el criteri del 50% dels llocs disponibles i, la utilització individual de les einesi aparells. Quan el desenvolupament de la pràctica requereixi mobilitat dins del laboratori, o fer pràctiques en parella caldrà portar mascareta.


Protecció

dos metres
mascaretaMesures de distància física.
Mascaretes obligatòries
EPI obligatoris.

Activitats de recerca

Actives.


Protecció

dos metres
mascaretaMesures de distància física.
Es recomana dur mascareta quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 m.
Mascaretes obligatòries

Activitats de camp exterior

Permeses.


Protecció

dos metresmascaretaMesures de distància física.
Mascaretes obligatòries

Activitats de recerca amb altres organitzacions

Subjectes a la coordinació que es faci amb l'altra organització.

Biblioteques i aules d'estudis

Obertura parcial amb reserva prèvia.

Es tindrà en compte un grau d’ocupació màxima de l’espai a l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. En cas de dubte s’aplicarà el criteri del 50% dels llocs disponibles.


Protecció

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima del 50%
Distància mínima de 2 mts.
Mascaretes obligatòries.

Consulta la teva biblioteca

Aules i seminaris

Oberts.


Protecció

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima de 80 persones.
Distància mínima de 2 metres entre persones.
Mascaretes obligatòries.

Espais Emprèn i associacions

Oberts.


Protecció

dos metresmascaretaMesures de distància física.
Mascaretes obligatòries.

Espais comuns (menjadors)

Oberts.


Protecció

evita aglomeracionsdos metresmascaretaCapacitat màxima d'1/3.
Distància mínima de 2 metres entre les persones.
Mascaretes obligatòries.

Equipament d'ús compartit (màquines dispensadores, fonts, etc)

Únicament funcionen els equips de multifunció per a impressió.

Lavabos

Oberts.

Registre (Edifici Vèrtex)

Telemàtic més atenció presencial a consultes.


Més informació

Consulta l'horari.

Processos electorals

Es preveu que s'activin les constitucions de meses.

Processos de selecció

Es preveu que s'activin en format presencial els processos de selecció de personal.

Processos selectius d'incorporació de nou personal.

Activats.

Processos de licitacions i compres

Activats.