Ús i manteniment de les mascaretes UPC

És obligatori l'ús de mascaretes per a les persones més grans de sis anys. El seu ús és obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys dos metres.

Mascareta UPC reutilitzable

 

Es recomana col·locar la mascareta sobre la pell nua i seguir les següents instruccions:

 

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar les mans amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la mascareta.
 • Identificar la cara bona de la mascareta.

 

 • Posicionar la mascareta en la cara, a l’alçada del nas.

 

 

 • Sostenir la mascareta des de l’exterior i subjectar l’arnés a banda i banda de les orelles.

 

 

 • Baixar la part inferior de la mascareta a la barbeta.

 

 

 • Verificar que la mascareta cobreix prou bé el nas i la barbeta, que està col·locada correctament. Per això es necessari verificar el segellat i absència de las molèsties respiratòries.

 

 • Un cop ajustada, no tocar la mascareta amb les mans. Si la persona usuària necessita tocar la mascareta, ha de rentar-se prèviament les mans amb aigua i sabó o fregar-se-les amb una solució hidroalcohòlica, tal com s’ha explicat anteriorment.

 

 

 

Retirada de la mascareta

 

 • Llevar-se els guants de protecció.
 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar les mans amb una solució hidroalcohòlica.
 • Retirar la mascareta sense tocar la part frontal de la mascareta.
 • Si es va a reutilitzar la mascareta vegeu l’apartat Rentat i assecat de mascaretes i l’apartat de Neteja i desinfecció, y si es va a rebutjar definitivament vegeu l’apartat Eliminació de la mascareta.
 • Rentar-se, de nou, les mans amb aigua i sabó, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

 

 

 

 

Rentat i assecat de les mascaretes UPC

 

 

 • Es recomana posar les mascaretes que es volen rentar dins d’una bossa o malla de les que es fan servir habitualment en el rentat de roba delicada.
 • S’ha d’evitar el contacte entre una mascareta bruta (per rentar) i la roba neta. La persona a càrrec del rentat ha de tenir cura i protegir-se per manipular les mascaretes brutes.
 • No s’han d’utilitzar productes que pugin degradar o danyar els materials i que puguin disminuir la capacitat protectora de les mascaretes.

 

 • Les recomanacions del Ministeri de Sanitat 15/04/2020 sobre la neteja i desinfecció de les mascaretes higièniques reutilitzables són les següents:
  1. Rentat i desinfecció de les mascaretes amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60-90ºC (cicle normal rentadora).
  2. Submergir les mascaretes en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir be per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.
  3. Podeu fer servir també qualsevol dels virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat para PT2 (us ambiental)[1] que han passat la norma 14476 de activitat virucida i que es troben registrats per a ús per al públic general. Un cop desinfectades, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol resta química i s’ha de deixar assecar.

 

 

 • Es recomana que la mascareta se sequi completament durant les 2 hores posteriors al rentat.
 • La mascareta no s’ha d’assecar o higienitzar en un forn microones.
 • Tant durant el l’assecat, como en el emmagatzematge s’han d’evitar els ambients susceptibles de contaminar la mascareta.
 • Després de cada cicle de rentat, s’ha de realitzar una inspecció visual (amb guants de protecció o mans netes). Si es detecta algun dany en la mascareta (menor ajust, deformació, desgast, etc.), rebutgeu la mascareta.

 

 

 

Durada d’ús màxim continuat

 

 • Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar la mascareta por un temps superior a 4 hores al dia aproximadament.
 • Recorda que caldrà rentar la mascareta quan s’embruti, humitegi o no es pugui col·locar correctament sobre la cara. No la facis servir bruta o humida.
 • En el cas la vulguis emmagatzemar, s’ha d’evitar el contacte amb qualsevol superfície. Es recomana la utilització de bosses de paper, i no de plàstic, per guardar temporalment les mascaretes en un bossa de mà, cartera, etc.
 • Tampoc s’ha de col·locar la mascareta en una posició d’espera al front o sota la barbeta durant i després de l’ús.

 

 

   

Ulleres entelades? Veure aquí alguns consells.

 

 

 

I si fas servir mascaretes higièniques reutilitzables recorda que...

 

 

 

... si estàs en un edifici UPC, les mascaretes s’han de llençar en un contenidor proveït d’una bossa de plàstic (preferiblement amb tapa i control no manual), com els que es troben als Punts Nets.

 

 

... i si no tens un Punt Net UPC a mà, i d’acord amb les recomanacions de l’Agència de residus de Catalunya, un cop acabada la vida útil d’una mascareta, s’ha de posar dins d’una bossa de plàstic perfectament tancada i llençar-la preferiblement als contenidors de la fracció resta. En cap cas es poden llençar al vàter. No llencis les mascaretes o els guants a la via pública o el medi. Evita també depositar-les a les papereres de la via pública, ja que amb el vent pot dispersar-les i generar un risc per a les persones. Les mascaretes higièniques reutilitzables també es poden llençar als contenidors especials per a residus sanitaris.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non nisl ut tellus faucibus posuere in sit amet nisl. Sed malesuada pulvinar metus tempor tempor.