Mascareta

És obligatori l'ús de mascaretes per a les persones més grans de sis anys. El seu ús és obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic.


Els estudiants poden recollir la mascareta UPC a la biblioteca del seu campus.

Les mascaretes també es poden adquirir als següents bars i restaurants de la UPC: FIB, Plaça de Camins, Plaça de Telecos, Vèrtex, EPSEVG i ETSAV.

Selecció de la mascareta validada per INTEXTER-UPC

Models de mascaretes

Ús i manteniment de la mascareta UPC reutilitzable

Col·locació

Es recomana col·locar la mascareta sobre la pell nua i seguir les següents instruccions:

rentat de mans

Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar les mans amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la mascareta.

Identificar la cara bona de la mascareta.


Posicionar la mascareta en la cara, a l’alçada del nas.

mascareta3


Sostenir la mascareta des de l’exterior i subjectar l’arnés a banda i banda de les orelles.
mascareta4
Baixar la part inferior de la mascareta a la barbeta.

mascareta5
Verificar que la mascareta cobreix prou bé el nas i la barbeta, que està col·locada correctament. Per això es necessari verificar el segellat i absència de las molèsties respiratòries.

Un cop ajustada, no tocar la mascareta amb les mans. Si la persona usuària necessita tocar la mascareta, ha de rentar-se prèviament les mans amb aigua i sabó o fregar-se-les amb una solució hidroalcohòlica, tal com s’ha explicat anteriorment.

mascareta7

Retirada de la mascareta

⊕ Llevar-se els guants de protecció (en el cas de portar-los).

Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar les mans amb una solució hidroalcohòlica.

⊕ Retirar la mascareta sense tocar la part frontal de la mascareta.

⊕ Si es va a reutilitzar la mascareta vegeu l’apartat Rentat i assecat de mascaretes i l’apartat de Neteja i desinfecció, i si es va a rebutjar definitivament vegeu l’apartat Eliminació de la mascareta.

Rentar-se, de nou, les mans amb aigua i sabó, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.


Rentat i assecat de la mascareta

rentadora⊕ Es recomana posar les mascaretes que es volen rentar dins d’una bossa o malla de les que es fan servir habitualment en el rentat de roba delicada.

⊕ S’ha d’evitar el contacte entre una mascareta bruta (per rentar) i la roba neta. La persona a càrrec del rentat ha de tenir cura i protegir-se per manipular les mascaretes brutes.

⊕ Les recomanacions del Ministeri de Sanitat 15/04/2020 sobre la neteja i desinfecció de les mascaretes higièniques reutilitzables són les següents:

a) Rentat i desinfecció de les mascaretes amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60-90ºC (cicle normal rentadora).

b) Submergir les mascaretes en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir be per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.

c) Podeu fer servir també qualsevol dels virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat para PT2 (us ambiental) que han passat la norma 14476 de activitat virucida i que es troben registrats per a ús per al públic general. Un cop desinfectades, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol resta química i s’ha de deixar assecar

⊕ Es recomana que la mascareta se sequi completament durant les 2 hores posteriors al rentat

⊕ La mascareta no s’ha d’assecar o higienitzar en un forn microones.

⊕ Tant durant el l’assecat, como en el emmagatzematge s’han d’evitar els ambients susceptibles de contaminar la mascareta.

⊕ Després de cada cicle de rentat, s’ha de realitzar una inspecció visual (amb guants de protecció o mans netes). Si es detecta algun dany en la mascareta (menor ajust, deformació, desgast, etc.), rebutgeu la mascareta.


Durada d'ús màxim continuat

mascareta_noia⊕ Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar la mascareta por un temps superior a 4 hores al dia aproximadament.

⊕ Recorda que caldrà rentar la mascareta quan s’embruti, humitegi o no es pugui col·locar correctament sobre la cara. No la facis servir bruta o humida.

⊕ En el cas la vulguis emmagatzemar, s’ha d’evitar el contacte amb qualsevol superfície. Es recomana la utilització de bosses de paper, i no de plàstic, per guardar temporalment les mascaretes en un bossa de mà, cartera, etc.

Tampoc s’ha de col·locar la mascareta en una posició d’espera al front o sota la barbeta durant i després de l’ús.
Ulleres entelades

Veure un quants consells.


info.png

 I si fas servir mascaretes higièniques reutilitzables recorda que...

... si estàs en un edifici UPC, les mascaretes s’han de llençar en un contenidor proveït d’una bossa de plàstic (preferiblement amb tapa i control no manual), com els que es troben als Punts Nets.

... i si no tens un Punt Net UPC a mà, i d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Residus de Catalunya, un cop acabada la vida útil d’una mascareta, s’ha de posar dins d’una bossa de plàstic perfectament tancada i llençar-la preferiblement als contenidors de la fracció resta. En cap cas es poden llençar al vàter. No llencis les mascaretes o els guants a la via pública o el medi. Evita també depositar-les a les papereres de la via pública, ja que amb el vent pot dispersar-les i generar un risc per a les persones. Les mascaretes higièniques reutilitzables també es poden llençar als contenidors especials per a residus sanitaris.