proposta_fase_mobils


Criteris vigents durant la fase 1 (accés a activitats presencials determinades)


  • L'activitat continua sent no presencial amb caràcter general i l'accés és restringit i prèvia sol·licitud. 
  • Es reobren de manera gradual d'algunes activitats de recerca  i dels serveis cientificotècnics amb limitacions d'accés i de capacitat.
  • Es faciliten elements de protecció al Punt Net dels edificis.
  • Es poden fer activitats de camp exteriors amb mesures de distanciament.
  • Registre general en horari restringit.

Activitats

Presencialitat

L'activitat continua sent NO presencial. Únicament és possible la presencialitat en llocs del treball vinculats a serveis de suport imprescindibles (suport a la recerca, consergeria, TIC, biblioteca...). No s'autoritza l‘activitat de persones que no tinguin una vinculació laboral amb la UPC.

Accessos

Estan restringits a les persones autoritzades.

Activitats de docència a l'aula

Mesures

No presencials


Protecció / Més informació

Consulta ATENEA.

Exàmens presencials

Mesures

No autoritzats.


Protecció / Més informació

Pràctiques docents en laboratoris

Mesures

No autoritzades.


Protecció / Més informació

Activitats de recerca

Reobertura gradual de laboratoris de baixa ocupació. L'accés està restringit a les persones amb un contracte amb la UPC a temps complert.


Protecció / Més informació:

evita aglomeracionsLaboratoris de baixa ocupació i amb limitació de nombre de persones.
<3 persones alhora i una mitjana de 10m2 per persona. 

Activitats de camp exterior

Mesures

Estan permeses les vinculades amb la recerca i de manera especial en l’àmbit agrari, mediambiental i de les infraestructures.


Protecció / Més informació

dos metresS'han d'assegurar les mesures de distanciament.

Activitats de recerca amb altres organitzacions

Mesures

Estan subjectes a la coordinació que es faci amb l'altra organització.


Protecció / Més informació

Biblioteques i aules d'estudis

Mesures

Tancades. Excepcionalment préstecs que s'hagin de fer presencialment.


Protecció / Més informació

Consulta els serveis en línia de la teva biblioteca

Aules i seminaris

Mesures

Tancats.


Protecció / Més informació

Espais Emprèn i associacions

Mesures

Tancats.


Protecció / Més informació

Espais comuns (menjadors)

Mesures

Tancats.


Protecció / Més informació

Equipament d'ús compartit (màquines dispensadores, fonts, etc)

Mesures

No actius.


Protecció / Més informació

Lavabos

Mesures

Oberts.


Protecció / Més informació

Únicament a les plantes baixes. En edificis alts, els lavabos oberts estan en plantes alternes.

Registre

Mesures

Obert.


Protecció / Més informació

Consulta els horaris restringits.

Processos electorals

Mesures

Suspesos.


Protecció / Més informació

Processos de selecció

Mesures

Suspesos.


Protecció / Més informació

Els processos de selecció estan suspesos. En casos excepcionals en què sigui imprescindible la contractació, es podrà dur a terme telemàticament la contractació de personal de suport a la recerca (PSR) i de personal de recerca (PR).

Processos incorporació nou personal de processos selectius

Mesures

Només personal de suport a la recerca (PSR) i de personal de recerca (PR), segons els que interessi a l'investigador principal.


Protecció / Més informació

Processos de licitacions i compres

Mesures

Suspesos.


Protecció / Més informació