Persones de referència en cas de brot o donar positiu

La persona de referència COVID-19 són els interlocutors i les interlocutores de la UPC amb les autoritats sanitàries i amb Gerència de la UPC sobre aquest tema. Coneixen els protocols tant de la Universitat com de les autoritats.

Centre Interlocutor/a Contacte
EEBE

Adriana Farran (directora): PDI i estudiant
Alfred Gil (cap UTG): PAS

direccio.eebe@upc.edu / 93 413 74 02
alfred.gil@upc.edu / 93 413 74 40

EETAC Enric Álvarez (sotsdirector i grup BIOCOM)
enric.alvarez@upc.edu / 93 413 41 52
EPSEB

Inmaculada Rodríguez (directora)
Susana Morente (cap UTG)

covid.epseb@upc.edu / 646 799 881 / 93 401 62 52
EPSEM

José Miguel Giménez (sotsdirector): Estudiantat i PDI
Inmaculada Gómez (cap UTG): PAS

infocovid.epsem@upc.edu / 938777212 (José Manuel) / 938777208 (Inmaculada)
EPSEVG

Marisa Zaragozá (directora)
Montserrat Mestres (cap UTG)

directora.epsevg@upc.edu / 669 174 796
montserrat.mestres@upc.edu / 607 334 365
EEABB Eva Maria Martínez (PAS direcció)
esab.direccio@upc.edu / 93 552 11 13 / 93 552 11 02
ESEIAAT Mercedes Jiménez (cap UTG) mercedes.jimenez@upc.edu / 93 739 8116
ETSAB Cristina Torné (cap UTG)
informacio.etsab@upc.edu
ETSAV Mercè Pascual (cap UTG) merce.pascual@upc.edu / 690 046 911
ETSECCPB Esther Real (directora)
Xavier Sánchez (director departament)
Víctor Cullell (cap UTG)
covid.camins@upc.edu / 93 401 69 23
ETSEIB

Arnau Doria (sotsdirector)
Elena Galindo (cap UTG)

comunicacio.covid.etseib@upc.edu / 93 401 6620
ETSETB Vicente Jiménez: PDI
Ana Benedicto: PAS
Aniol Martí: estudiantat
Josep Pegueroles (director)
vicente.jimenez@upc.edu / 650 259  828 / 93 401 07 88
ana.m.benedicto@upc.edu / 93 401 59 66
aniol.marti@estudiantat.upc.edu
director@etsetb.upc.edu / 656 541 627 / 93 401 68 32
FIB Joan Antoni Pastor (vicedegà)
Tània Polonio (secretària de direcció)
vd.institucionals@fib.upc.edu / 93 401 71 11
info.covid@fib.upc.edu
FME Jaume Fusté (cap UTG) infocovid.fme@upc.edu / 618 423 615
infocovid.utgam@upc.edu (personal i unitats UTGAM)
FNB Agustí Martín (degà): PDI i estudiantat
Anna Xalabarder (cap UTG): PAS
covid@fnb.upc.edu / 93 401 79 36
covid@fnb.upc.edu / 93 401 79 36
FOOT Aurora Torrents (sotsdirectora) aurora.torrents@upc.edu / 654 136 342 / 93 739 85 38
CITM Maria Costa Muñoz (coordinadora secretaria acadèmica) maria.costa@citm.upc.edu / 610 546 359 / 93 112 08 08
FPC Ana Hernández Zancada (tècnica de recursos humans) ana.hernandez.zancada@fpc.upc.edu / 610 531 667 / 93 112 08 08
CFIS Jaume Fusté (cap UTG) cfis.infocovid@upc.edu / 618 423 615