La UPC protegida

Cribatges de la COVID-19 als campus de la UPC

nova normalitatDurant el mes d'abril s'han fet tests voluntaris de detecció ràpida de la COVID-19 a la comunitat universitària als campus de la Universitat. Les proves eren de caràcter voluntari i sense cost, i es  van dur a terme amb la finalitat de fer el seguiment de la incidència del virus. Anaven adreçades a l’estudiantat, el PDI i el PAS, que fossin asimptomàtics i no haguessin estat vacunats (encara que només haguessin rebut la primera dosi). Més informació del calendari i els espais on es van fer els tests.

S'anuncien increments parcials de la presencialitat, que a la UPC s'aniran aplicant durant les properes setmanes


El 4 de març les autoritats sanitàries catalanes a través del PROCICAT han fet públiques noves indicacions pel que fa a la presencialitat a les universitats catalanes i s'autoritza fins a un 30 % de presencialitat a les classes teòriques. A la UPC, les escoles i facultats informaran del com i quan es portaran a terme els canvis concrets en la presencialitat, que s'aniran aplicant durant les properes setmanes ja que les mesures aprovades pel PROCICAT tenen de moment una vigència inicial de set dies prorrogables.

Des del 8 de febrer, i segons les mesures aprovades pel PROCICAT, es van reprendre les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer curs de grau de la UPC, i continuen les pràctiques i les avaluacions programades presencialment per a la resta de l’estudiantat. Cada centre docent detallarà com s’impartiran les assignatures, a partir dels plans de contingència adoptats durant la tardor per aquests estudiants

D’acord amb les mesures aprovades el 4 de febrer pel PROCICAT podran reprendre, a partir de dia 8 de febrer, les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer curs de grau. L’estudiantat de primer curs de Grau haurà de consultar a la seva escola o facultat el detall d’aquesta presencialitat restringida en el cas de cada assignatura i grup, d’acord amb el model híbrid adoptat per a aquest curs 2020-21.

Pel que fa a la resta de cursos de grau universitari i de titulacions (màsters i postgraus), les autoritats sanitàries demanen que es mantingui únicament l’activitat presencial en les pràctiques i en les avaluacions que s’hagin programat en aquesta modalitat.

Les noves mesures tenen una vigència inicial de dues setmanes prorrogables.

La UPC continua treballant per mantenir els campus com a espais segurs durant la pandèmia i insta a la comunitat universitària a fer una especial atenció a les mesures de protecció personal.

Instal·lacions esportives obertes
Diagonal Sports al Campus Nord i el Gimnàs del Campus de Terrassa obren a partir del 8 de febrer en l'horari habitual i respectant totes les mesures sanitàries.

Justificants per a la mobilitat

Per tal d'assegurar la mobilitat intermunicipal necessària per als estudiants per presentar-se a exàmens o pràctiques presencials, s'insta a que aportin a les autoritats de trànsit la següent documentació:

certificat autoresponsable
- certificat de matrícula (que podeu trobar a l'e-secretaria
- calendari d'exàmens

Les condicions de mobilitat per al PAS i el PDI no varien i estan estipulades a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Per tal de justificar la mobilitat podeu obtenir el document de vinculació a la UPC de la manera següent:

  • Per al PDI a la web de Personal, al racó Personal, en la secció de dades de vinculació, en l'apartat de la vinculació amb dades laborals.
  • Per al PAS a la web de Personal, al racó Personal, en la secció de dades de vinculació, en l'apartat de la vinculació amb dades laborals.
  • Justificació de desplaçaments per al personal que treballa presencialment els divendres pot descarregar el certificat a la web de Personal, al racó Personal, en la secció de dades de vinculació, en l'apartat de la vinculació amb dades laborals.

FAQs per estudiar durant la pandèmia