Mascareta UPC 2020-2021

Recicla la teva mascareta UPC!

Mascareta UPC 2020-2021

Per donar continuïtat a la campanya i seguir oferint l’opció de reciclar les mascaretes a la comunitat cada centre ha establert un punt de recollida permanent de mascaretes UPC situat en un Punt UPC Recircula de recollida selectiva. Més informació


  1. Renta la teva mascareta UPC a la rentadora


  2. Retalla completament les gomes que la subjecten a la cara. Només es necessita el teixit no elàstic


  3. Porta la mascareta al punt de recollida més proper