Relació de Punts Nets


El Punt Net és un espai de distribució d’elements de protecció.

L’objectiu és mantenir la UPC com un espai protegit amb la col·laboració de tothom.

Es preveuen els 65 punts de distribució següents:Barcelona. Campus Diagonal Nord

Barcelona. Campus Diagonal Sud


Barcelona. Campus Diagonal-Besòs


Barcelona. Campus de Nàutica


Campus de Terrassa

Campus de Sant Cugat


Campus de Manresa


Campus del Baix Llobregat


Campus de Vilanova i la Geltrú