Xifres (indicadors de recerca)

Indicadors de recerca

 • 3.317 personal docent i investigador
 • 206 grups de recerca
 • 2.081 articles en revistes científiques
 • 315 tesis doctorals llegides
 • 646nous projectes de recerca
 • 58Mingresos per R+D+I
 • 2.274empreses amb conveni de col·laboració
 • 15patents el darrer any
 • 11empreses tecnològiques el darrer any 
 • 14centres de recerca TECNIO
 • 159distincions cientificotècniques
 • 3.705estudiants en pràctiques