Xifres (indicadors de recerca)

Indicadors de recerca

 • 3.147 personal docent i investigador
 • 206 grups de recerca
 • 2.058 articles en revistes científiques
 • 292 tesis doctorals llegides
 • 654nous projectes de recerca
 • 58Mingresos per R+D+I
 • 2.605empreses amb conveni de col·laboració
 • 15patents el darrer any
 • 14empreses tecnològiques el darrer any 
 • 14centres de recerca TECNIO
 • 157distincions cientificotècniques
 • 4.586estudiants en pràctiques