Xifres (indicadors de recerca)

Indicadors de recerca

 • 3.093 personal docent i investigador
 • 207 grups de recerca
 • 1.923 articles en revistes científiques
 • 559 tesis doctorals llegides
 • 807nous projectes de recerca
 • 61,5Mingresos per R+D+I
 • 2.807empreses amb conveni de col·laboració
 • 52patents el darrer any
 • 10empreses tecnològiques el darrer any 
 • 10centres de recerca TECNIO
 • 130distincions cientificotècniques
 • 4.678estudiants en pràctiques