Centres de recerca i laboratoris

Centres de recerca

Els grups de recerca tenen com a objectiu l'organització bàsica de la recerca en equips i la transmissió dels seus resultats a la societat. Alguns són Centres específics de recerca (CER) , que tenen com a funció principal atendre demandes d'entitats públiques o privades externes en uns camps específics de recerca; altres pertanyen a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (TECNIO), formada per un conjunt de centres tecnològics públics i privats d'excel·lència reconeguda en R+D aplicada i una qualitat de serveis acreditada.

Serveis i infraestructures de recerca

La UPC disposa d'un ampli ventall de serveis cientificotècnics i infraestructures amb personal altament capacitat. Proporcionen a l'empresa solucions per incrementar la seva competitivitat.

Laboratoris i altres unitats de recerca

Diversos laboratoris i unitats