Cartera de tecnologia comercialitzable

La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució líder en generació de patents i té un ampli ventall de tecnologies amb potencial comercialitzable. La cartera de tecnologia comercialitzable permet explorar oportunitats empresarials d'inversió tecnològica.